Od 1 lutego topy są sprzedawane bez wkładek! Jeśli chcesz je otrzymać, dodaj wkładki do topów z zamówienia.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Produkty Gratisowe

 

REGULAMIN PROMOCJI

„Zrób zakupy i zdobądź produkt gratisowy ”

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Zrób zakupy za minimum 599 zł i zdobądź produkt gratisowy” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest ALA Alicja Broczkowska-Majka Taneczna 5, 55-003 Nadolice Małe (POLSKA), NIP: 7532366610, REGON 382040928. 3. Sprzedaż produktów objętych Promocją i możliwość wzięcia w niej udziału obowiązuje od dnia 03.07.2019 r. do wyczerpania puli gratisów przeznaczonych do Promocji..

4. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty dystrybuowane przez ALA Alicja Broczkowska-Majka.  

5. Promocja prowadzona jest jedynie w sklepie internetowym pod witryną www.hash-store.com

6. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych - konsumentów w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, spełniających warunki określone w pkt. 7 i pkt. 8 niniejszego Regulaminu ("Uczestnik").

7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem.  

8. Warunki udziału w promocji: a) Każdy uczestnik ma prawo otrzymać produkt gratisowy  (zw. dalej „gratisem”), w zamian za zakup produktów za minimum 599 zł. b) Gratisy odbiera się za pomocą Działu Obsługi Klienta w sklepie internetowym, w którym dokonany został zakup Produktów, na podstawie dowodu zakupu.

9. Dystrybucja Gratisów do Sklepów oraz wydanie ich Konsumentom leżą po stronie Zleceniodawcy.

10. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji i wielokrotnie otrzymywać gratisy, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Promocji zawarte w Regulaminie, w szczególności dokonać zakupu Produktów, w myśl zasady, że każdy zakup Produktów za minimum 599zł, uprawnia do otrzymania jednego gratisu.  

11. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za gratisu, ani wymiana na inny produkt.  

12. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie w formie e-maila na adres Organizatora Promocji (info@hash-store.com) z dopiskiem „Reklamacja Zrób zakupy za minimum 599 zł i zdobądź produkt gratisowy” w terminie do 14 dni od daty zakończenia sprzedaży promocyjnej wskazanej w pkt. 3.

13. Reklamacje rozpatruje Organizator. Decyzja Organizatora zostanie przesłana do Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

14. Poprzez zgłoszenie reklamacji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie doraźnie, do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.

15. Organizator Promocji ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

16. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

17. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w czasie trwania na stronie internetowej www.hash-store.com

18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

pixel