Regulamin wyprzedaż magazynu

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Wyprzedaż magazynu” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania a także prawa i obowiązki osób biorących udział w Promocji oraz Organizatora.

2. Organizatorem Promocji jest hash-store.com, ALA Alicja Broczkowska z siedzibą w Nadolicach Małych – ul. Taneczna 5, 55-003 Nadolice Małe. (dalej również: „Organizator”).

3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.hash-store.com („Sklep Internetowy”)

II. PRZEDMIOT PROMOCJI I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie Trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego cenę produktów wskazanych na podstronie: https://hash-store.com/pol_m_SALE-_-WYPRZEDAZ-290.html). W przypadku Produktów przecenionych rabat wynosi 20%, („Przedmioty Promocji”).

2. Promocja obowiązuje w dniu w Sklepie Internetowym 29.12.2021 r. od godziny 00:01 do 01.01.2022 do godziny 23:59 („Czas Trwania Promocji”).

3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez klienta, w tym kosztów dostawy).

4. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.

5. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie Trwania Promocji:

a) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;

b) zakupić produkt w zakładce „%wyprzedaż%”. Cena produktu automatycznie jest obniżona o -20% od ceny pierwotnej produktu.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej albo niniejsze Warunki Promocji stanowią inaczej.

6. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

7. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

III. REKLAMACJE/ZWROTY

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@hash-store.com lub listownie na następujący adres Organizatora: ALA Alicja Broczkowska ul. Polna 37 55-003 Nadolice Małe(dalej również: „Reklamacje”).

2. Ogólne zasady reklamacji Towarów są zawarte w regulaminie Sklepu Internetowego na stronie https://hash-store.com/Zwroty-Poczta-Polska-cabout-pol-15.html

3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

4. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

5. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

6. W razie zwrotu od kwoty zwrotu zostanie potrącony koszt wysyłki.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację niniejszych Warunków Promocji.

2. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://hash-store.com/pol_m_O-SKLEPIE_Regulamin-wyprzedaz-magazynu-357.html

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi

d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

4. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie  hash-store.com

5. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.  

 

  NADOLICE MAŁE 28/12/2021

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel